برگ زرینی دیگر برای پیشگامان :دریافت تقدیر نامه و تندیس واحد برتر ایمنی و سلامت کار در سال ۱۳۹۴

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت تقدیر نامه و تندیس واحد برتر ایمنی و سلامت کار در سال ۱۳۹۴ از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دانشکده پزشکی(مرکز بهداشت) استان خراسان رضوی در روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ گردید.

p2

p1

Print Friendly