ظروف گلخانه

در زمانهای گذشته جهت پرورش نهالهای کشاورزی از ظروف سفالی استفاده می شده است که کما فی السابق هنوز هم استفاده می شود .ولی محصول فوق که در سبد محصولات… ادامه نوشته ←